Udvalgsbestyrelse
Bestyrelsen
HJ
Herbert Johansen
Formand
40 68 20 26
CM
Christiansen A. Marie
21 91 54 73
GD
Greisen K. Dieter
20 27 50 10
KI
Kristensen Ingeborg
41 62 08 25
PL
Petersen M. Lolk
60 72 91 55
SR
Stubberup Ruth
60 62 09 74
SB
Sørensen Birthe
28 12 15 94